Om Svenska Första hjälpen-rådet

Svenska Första hjälpen-rådets syfte

Svenska Första hjälpen-rådet ska vara ett ideellt samarbetsorgan som samlar representanter för frivilligorganisationer, expertis samt privata och offentliga verksamheter som är verksamma inom första hjälpen-området.

Svenska Första hjälpen-rådet ska verka för följande målsättning:

Fler personer ska ges en omedelbar och korrekt första hjälp vid sjukdom/olycksfall – en hjälp som räddar liv. Detta skall åstadkommas genom att:

  • Utifrån internationella första hjälpen-riktlinjer skapa nationella riktlinjer och rekommendationer för första hjälpen.
  • Arbeta för en ökad nationell spridning av kunskap och färdigheter i första hjälpen.
  • Tydliggöra vad första hjälpen är samt gränsdragningen kontra sjukvård
  • Arbeta för kvalitetssäkring av första hjälpen på alla nivåer.
  • Sprida kunskap i samhället om möjligheten att ge första hjälpen.
  • Kontinuerligt följa forskningen inom området både nationellt och internationellt.

Rådet har också möjlighet att initiera forskning inom området i syfte att utveckla verksamheten.

I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: CivilförsvarsförbundetSvenska livräddningssällskapet,Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Svenska Röda Korset.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>