Välkommen till Svenska Första hjälpen-rådet

Första hjälpen bidrar till att minska lidande, minska risken för skadeutveckling samt till att öka chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall och olycksfall.

Svenska Första hjälpen-rådet vill att fler personer ska ges en omedelbar och korrekt första hjälp vid sjukdom och olycksfall – en hjälp som räddar liv.

I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Civilförsvarsförbundet, Svenska livräddningssällskapet, Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Svenska Röda Korset.